MonthWeekDay
December 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
November 25, 2019November 26, 2019November 27, 2019November 28, 2019November 29, 2019November 30, 2019December 1, 2019
December 2, 2019December 3, 2019December 4, 2019

Category: Health & Wellness9:15 am: Blood Pressure Checks

9:15 am: Blood Pressure Checks

Category: Health & Wellness11:00 am: Onsite Lab Services & Anti-Coagulation Clinic

11:00 am: Onsite Lab Services & Anti-Coagulation Clinic
December 5, 2019December 6, 2019

Category: Health & Wellness9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic

9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic
December 7, 2019December 8, 2019
December 9, 2019December 10, 2019December 11, 2019

Category: Health & Wellness9:15 am: Blood Pressure Checks

9:15 am: Blood Pressure Checks

Category: Health & Wellness11:00 am: Onsite Lab Services & Anti-Coagulation Clinic

11:00 am: Onsite Lab Services & Anti-Coagulation Clinic
December 12, 2019December 13, 2019

Category: Health & Wellness9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic

9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic
December 14, 2019December 15, 2019
December 16, 2019December 17, 2019December 18, 2019

Category: Health & Wellness9:15 am: Blood Pressure Checks

9:15 am: Blood Pressure Checks

Category: Health & Wellness11:00 am: Onsite Lab Services & Anti-Coagulation Clinic

11:00 am: Onsite Lab Services & Anti-Coagulation Clinic
December 19, 2019December 20, 2019

Category: Health & Wellness9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic

9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic
December 21, 2019December 22, 2019
December 23, 2019December 24, 2019December 25, 2019December 26, 2019December 27, 2019

Category: Health & Wellness9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic

9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic
December 28, 2019December 29, 2019
December 30, 2019December 31, 2019January 1, 2020January 2, 2020January 3, 2020

Category: Health & Wellness9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic

9:00 am: Bastyr Naturopathic Clinic
January 4, 2020January 5, 2020