Events in December 2022–November 2023

MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
November 28, 2022November 29, 2022 November 30, 2022(1 event)December 1, 2022December 2, 2022December 3, 2022December 4, 2022
December 5, 2022December 6, 2022 December 7, 2022(1 event)December 8, 2022December 9, 2022December 10, 2022December 11, 2022
December 12, 2022December 13, 2022 December 14, 2022(1 event)December 15, 2022December 16, 2022December 17, 2022December 18, 2022
December 19, 2022(1 event) December 20, 2022(1 event)December 21, 2022December 22, 2022December 23, 2022December 24, 2022December 25, 2022
December 26, 2022December 27, 2022December 28, 2022December 29, 2022December 30, 2022December 31, 2022January 1, 2023