MonthWeekDay
November 2019
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
October 28, 2019

Category: Clubs & Groups1:00 pm: Book Club

1:00 pm: Book Club
October 29, 2019October 30, 2019October 31, 2019

Category: Clubs & Groups11:00 am: Knitting & Crochet Group

11:00 am: Knitting & Crochet Group
November 1, 2019November 2, 2019November 3, 2019
November 4, 2019November 5, 2019

Category: Clubs & Groups1:00 pm: Drop-in Singing Group

1:00 pm: Drop-in Singing Group
November 6, 2019November 7, 2019

Category: Clubs & Groups11:00 am: Knitting & Crochet Group

11:00 am: Knitting & Crochet Group
November 8, 2019November 9, 2019November 10, 2019
November 11, 2019November 12, 2019November 13, 2019November 14, 2019

Category: Clubs & Groups11:00 am: Knitting & Crochet Group

11:00 am: Knitting & Crochet Group
November 15, 2019November 16, 2019November 17, 2019
November 18, 2019November 19, 2019

Category: Clubs & Groups1:00 pm: Drop-in Singing Group

1:00 pm: Drop-in Singing Group
November 20, 2019November 21, 2019

Category: Clubs & Groups11:00 am: Knitting & Crochet Group

11:00 am: Knitting & Crochet Group
November 22, 2019November 23, 2019November 24, 2019
November 25, 2019

Category: Clubs & Groups1:00 pm: Book Club

1:00 pm: Book Club
November 26, 2019November 27, 2019November 28, 2019November 29, 2019November 30, 2019December 1, 2019